Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Artikel 2 : Aanbiedingen, totstandkoming, overeenkomst, verstrekte gegevens

Artikel 3 : Prijzen, prijsaanpassingen

Artikel 4 : Levering, afname, levertijd

Artikel 5 : Betaling

Artikel 6 : Klachten/Garantie

Artikel 7 : Aansprakelijkheid, vrijwaring

Artikel 8 : Toepasselijk recht en geschillen

Schuiven naar boven